Dutch knowledge and skills
     
Over WMI Deelnemers │ Bestuur Contact Nieuws Agenda

 
Energie
Je voelt het gelijk wanneer je de haven van Werkendam invaart of binnenrijdt: hier heerst positieve energie. De manier waarop je wordt begroet, de netheid en orde in de haven, de kwaliteit van producten en dienstverlening: alles straalt professionaliteit uit. Dat komt doordat de Werkendamse ondernemers en hun medewerkers werken met bezieling. Vakmanschap, betrouwbaarheid, kwaliteit en oplossingsgerichtheid zit in hun genen.

Nieuwe naam

Deze kernkwaliteiten, gecombineerd met een zeer gunstige ligging bij de plaats waar de Boven Merwede zich splitst in de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede, hebben er toe geleid dat de 'Scheepsgroep Werkendam' grote bekendheid kreeg, zowel nationaal als internationaal. Onlangs is de Scheepsgroep Werkendam omgedoopt in Werkendam Maritime Industries. Een internationale naam, want de Werkendamse bedrijven werken inmiddels wereldwijd voor Nederlandse én buitenlandse klanten.

     
Sectoren
Werkendamse ondernemers bedienen alle maritieme sectoren: van binnenvaart tot recreatievaart en van kustvaart tot offshore. En dan gaat het niet alleen om nieuwbouw, verbouw, reparatie en onderhoud, maar om alles wat er bij het in de vaart brengen en houden van vaartuigen nodig is. Van ramen tot radars, van vloerbedekking tot verzekeringen, van offshore vaartuigen tot onderwaterinspecties – ‘Werkendam’ levert het allemaal.

Profileren en samenwerken

Inmiddels hebben ca. 30 bedrijven zich verenigd in Werkendam Maritime Industries. Hun ambitie: een maritiem topcluster worden door een betere (internationale) profilering én een betere samenwerking en kennisdeling tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen. De ultieme doelen zijn: een nóg beter aanbod van hoogwaardige producten en diensten plus meer werkgelegenheid en verdiencapaciteit in de regio.
     

Werkendam Maritime Industries wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.