Dutch DuDutch knowledge and skills
   
   
Home Over WMI Deelnemers │ Bestuur Contact Nieuws Agenda  

Het bestuur wordt gevormd door enthousiaste mensen die volop in het werkzame leven staan. Zij zijn verbonden aan een van de aan Werkendam Maritime Industries deelnemende bedrijven. Een bestuurslid wordt benoemd voor 4 jaar.

Het bestuur als volgt samengesteld:

 

C.J. (Rolf) Maliepaard
   Voorzitter
   
J.G. (Co) Kieboom
   Ambtelijk secretaris
   
H. (Harry) Cornet
   Bestuurslid
   
C. (Kees) Hobo
   Bestuurslid
   
M. (Marco) Hoogendoorn
   Bestuurslid
   
D.J. (Daniëlle) Pruissen-Kleijwegt
   Bestuurslid