Dutch DuDutch knowledge and skills
   
   
Home │Over WMI Deelnemers │ Bestuur Contact Nieuws Agenda

Nieuwe naam
In 1989 besloot een aantal Werkendamse bedrijven zich te verenigen met als doel gezamenlijk naar buiten te treden. Onder de naam 'Scheepsgroep Werkendam' adverteerden de bedrijven gezamenlijk en namen zij als groep deel aan vakbeurzen.

 

In maart 2014 is de Scheepsgroep Werkendam omgedoopt tot Werkendam Maritime Industries.

De naamsverandering vloeit voort uit het feit dat de Scheepsgroep zich eigentijdser en prominenter wil gaan profileren. Er is daarom ook gekozen voor een internationale naam, zodat ook over de landsgrenzen helder wordt wat het Werkendamse bedrijfsleven in huis heeft. Gelijk met de naamsverandering is ook gekozen voor een nieuwe huisstijl, die het maritieme, Nederlandse karakter van Werkendam Maritime Industries weergeeft.

Samenwerken
Naast een sterkere profilering wil Werkendam Maritime Industries ook breder samenwerken. De pas aangestelde programmamanager zet zich in om verbindingen te leggen tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen. Het doel is om ideeën, mensen, technologie, financiering en onderwijs zodanig te combineren dat er nieuwe projecten, producten of nieuwe samenwerkingen van de grond komen. En dat is weer goed voor de uitbreiding van het producten- en dienstenpakket van het Werkendamse bedrijfsleven, verenigd in Werkendam Maritime Industries.

Kortom: er is veel bedrijvigheid in Werkendam!